اطلاعیه شماره 4 - تاریخ 1393/9/5
تکمیل اطلاعات فرم ها

 از کاربران سیستم ، اعضای پلاک گذاری ، شرکت ها و نیز اشخاص حقیقی خواهشمندیم که فرم های ضروری را در هر مرحله حتماً  در فرمت صحیح آپلود و در سیستم قرار دهند ؛ آپلود نکردن  فرم های اصلی از جمله اینویس  اولیه در ثبت سفارش و یا اسکن کارت ملی و شناسنامه برای افراد حقیقی در ادامه خود شما را با مشکل مواجه خواهد شد .