اطلاعیه شماره 7 - تاریخ 1395/10/6
عدم پلاک گذاری خودروهای مدل 2015

بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت های وارد کننده خودرو می رساند، تا تاریخ 1395/10/10 فرصت دارند تا نسبت به ثبت سفارش و پلاک گذاری و خروج خودرو با مدل 2015 اقدام نمایند. در غیر اینصورت کلیه عواقب ناشی از عدم پلاک گذاری خودروهای وارده با مدل 2015 بر عهده شرکت وارد کننده خواهد بود.