راهنمای سامانه (در حال بروزرسانی)

مراحل اجرایی سامانه جامع خودرویی منطقه آزاد به صورت زیر است:


مرحله اول- ثبت سفارش توسط شرکت واردکننده و یا افراد حقیقی


نکته اول- افراد حقیقی که حساب کاربری سامانه خودرویی ندارند، برای دریافت حساب کاربری جهت ثبت سفارش می توانند به کارشناس بازرگانی، مرکز پلاک گذاری یا واحد فناوری اطلاعات مراجعه نمایند.


مرحله دوم- تایید کارشناس بازرگانی


در صورت رد اطلاعات درج شده و یا نقص اطلاعاتی، درخواست ثبت سفارش ممکن است برگشت داده شود. برای آگاهی از جزئیات نقص، به توضیحات کارشناس محترم بازرگانی توجه نمایید که در همان فرم قابل رویت بوده و در کارتابل شما ظاهر می گردد.


مرحله سوم- پرداخت هزینه های مربوط به ثبت سفارش و تایید توسط امور مالی


در صورت تایید کارشناس بازرگانی، به مرحله پرداخت ها وارد شده و می توانید فیش مربوطه را در قسمت پرداخت آپلود کرده و فرم پرداخت را تکمیل نمایید.


نکته دوم- برای بررسی مراحل پیشرفت درخواست ثبت سفارش خود تا قبل از مرحله ارزیابی می توانید از وضعیت خودرو در همان کارتابل ثبت سفارش استفاده نموده یا از منوی جستجوی ثبت سفارش ها بهره بگیرید.


مرحله چهارم- تایید مدیریت محترم بازرگانی


مرحله پنجم- تایید معاونت محترم اقتصادی منطقه آزاد


مرحله ششم- تایید مرکز پلا گذاری (سایت خودرو)


مرحله هفتم- صدور قبض انبار به نام شرکت حمل و صدور قبض انبار تغییر نام به نام شرکت وارد کننده یا اشخاص حقیقی


مرحله هشتم- ارزیابی خودروها (کارشناس ارزیاب خودرو)


مرحله نهم- درخواست تفکیک (توسط شرکت واردکننده یا اشخاص حقیقی)


مرحله دهم- صدور قبض انبار تفکیکی (کارشناس انبارداری)


مرحله یازدهم- تایید اظهارنامه خودرو (شرکت واردکننده یا اشخاص حقیقی)


مرحله دوازدهم- تایید اظهارنامه و صدور عوارض (کارشناس انبارداری)


مرحله سیزدهم- پرداخت عوارض (توسط شرکت واردکننده یا اشخاص حقیقی)


مرحله چهاردهم- تایید پرداخت (توسط کارشناس مالی)


مرحله پانزدهم- درخواست تغییر نام به مالک حقیقی، شرکت دیگر و یا به نام خود شرکت (شرکت وارد کننده یا اشخاص حقیقی)


مرحله شانزدهم- تایید مرکز پلاک گذاری (سایت خودرو)


مرحله هفدهم- قبض انبار تغییرنام (کارشناس انبارداری)


مرحله هجدهم- نصب GPS و صدور صورتجلسه نصب (شرکت GPS)


مرحله نوزدهم- بیمه شخص ثالث (شرکت های بیمه)


نکته سوم- مراحل هفده تا نوزده به صورت همروند قابل اجرا بوده و ترتیب اهمیت ندارد.


مرحله بیستم- موسسه راهگشا (پلیس) صدور کارتکس، کارت ماشین و سند


مرحله بیست و یکم- صدور پروانه تردد و برگه مالکیت (کارشناس امور گمرکی)


مرحله بیست و دوم- صدور بن تضمین (شرکت های بیمه)


مرحله بیست و سوم- صدور صورتحساب انبارداری (کارشناس انبارداری)


مرحله بیست و چهارم- پرداخت صورت حساب و تایید توسط مالی سازمان


مرحله بیست و پنجم- صدور بیجک خروج (مرکز شماره گذاری)


 

برای دانلود چارت تایید شده مراحل سامانه بر روی لینک های زیر کلیک کنید
قسمت اول قسمت دوم